BIM uttrekk for matrikkelopplysninger

Uttrekk til matrikkelopplysninger skjema (under utvikling)