BIM validering for byggesøknad

Dette er en testmotor for validering av IFC filer mot Exchange requirement(ER) for rammesøknad, ett trinnssøknad og igangsettingssøknad(mvdXml, BuildingSMART ER eByggesak). Det er tegningskravene pluss behov for matrikkelføring som er utgangspunkt for behovet ER og IFC skal dekke.

Opplasting av IFC fil(*.ifc og *.ifcxml) for validering:


Referanser

IFC er en buildingSmart standard for filformat på åpen og nøytral form. http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview

MvdXML er en buildingSmart standard for å definere et subset av IFC og valideringsregler som leveransespesifikasjon(Exchange requirement/ER). http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/mvd-overview