BIM validering for byggesøknad

Dette er en testmotor for validering av IFC filer mot Exchange requirement(ER) for rammesøknad, ett trinnssøknad og igangsettingssøknad(mvdXml, P13 – eByggesak pdf ). Det er tegningskravene pluss behov for matrikkelføring som er utgangspunkt for behovet ER og IFC skal dekke.

Vi ber om informasjon om deg som bruker løsningen:
  • Navn.
  • E-postadresse.
  • Organisasjonsnummer eller/og Organisasjonsnavn.

Dersom du fyller ut feltene, vil de bli registrert hos oss når du kjører BIM-valideringen. Informasjonen brukes kun til statistiske formål, og for å kunne ta kontakt om forbedringer og tilbakemeldinger på tjenesten. Det er frivillig å legge inn en eller flere av elementene, og tjenesten vil ikke påvirkes av om de er angitt eller ikke. Innsamlet informasjon vil kun brukes til angitt formål, og vil kun være tilgjengelig for DiBK og våre leverandører. Dersom du ønsker å få slettet informasjonen, kan du ta kontakt på e-post: [email protected].

Navn E-postadresse Organisasjonsnummer Organisasjonsnavn

Opplasting av IFC fil(*.ifc og *.ifcxml) for validering:

Det kan ta noen minutter

BIM-validatoren er under utvikling, og vi ønsker tilbakemeldinger. Dersom du har innspill til forbedringer eller trenger hjelp til å komme i gang, vil vi gjerne høre fra deg på [email protected].


Referanser

IFC er en buildingSmart standard for filformat på åpen og nøytral form. https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/

MvdXML er en buildingSmart standard for å definere et subset av IFC og valideringsregler som leveransespesifikasjon(Exchange requirement/ER). https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/