BIM validering for byggesøknad

Dette er en testmotor for validering av IFC filer mot Exchange requirement(ER) for rammesøknad, ett trinnssøknad og igangsettingssøknad(mvdXml, P13 – eByggesak pdf ). Det er tegningskravene pluss behov for matrikkelføring som er utgangspunkt for behovet ER og IFC skal dekke.

Opplasting av IFC fil(*.ifc og *.ifcxml) for validering:


Referanser

IFC er en buildingSmart standard for filformat på åpen og nøytral form. http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview

MvdXML er en buildingSmart standard for å definere et subset av IFC og valideringsregler som leveransespesifikasjon(Exchange requirement/ER). http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/mvd-overview